proizvodi

Prijavite se na našu mail listu i budite informisani.

proizvodi
16.07.2010.

Druga vest

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

16.07.2010.

Prva vesti

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

VRSTE MATERIJALA

Zahvaljujući dobrim svojstvima PTFE se koristi u najrazličitijim oblastima. Mešanjem PTFE sa drugim materijalima (punilo) ostvaruje se pozitivan uticaj na određenu osobinu PTFE. Recimo, kada se PTFEu dodaju staklena vlakna material poprima značajno bolje mehaničke karakteristike. Kada se PTFEu doda grafit takav materijal poprima još bolja klizna svojstva i koristi se za visoke relativne brzine površina u kontaktu. Vremenom se došlo do čitavog niza punila koje omogućuju da se PTFE sa punilom koristi u primenama za koje čist PTFE nije dovoljno dobar.

Kao polaznu sirovinu u proizvodnji koristimo PTFE prah ili kao čist polimer bez ikakvih dodataka ili u kombinacijama sa drugim materijalima. Na lageru u svakom trenutku posedujemo sledeće materijale:

 

- PTFE (download)
- PTFE + 25% staklenih vlakana, (download)
- PTFE + 20% staklenih vlakana + 5% molibden disulfid, (download)
- PTFE + 60 % bronze, (download)
- PTFE + 55% bronze i 5% molibden disulfida, (download)
- PTFE + 15% grafita, (download)
- PTFE + 25% petrol koksa i, (download)
- PTFE + 32% petrol koksa i 3% grafita, (download)
   

Osim navedenih , na tržištu su dostupne i druge kombinacije PTFE-a i punila (čelik, keramika, kompleksne soli itd.) koje možemo pribaviti i preraditi prema posebnom zahtevu kupca.

Dodavanje punioca u PTFE pozitivno utiče samo na pojedine osobine dok ostale osobine ostaju na sličnom nivou kao kod čistog PTFE, osim hemijske otrponosti materijala koja može biti promenjena u odnosu na čist PFFE. Pri izboru vrste materijala za određenu primenu mora se voditi računa o izmenjenim hemijskim osobinama usled korišćenja punila što se može videti iz tabele: Hemijska otpornost PTFE i PTFE sa puniocima. (download) 

U zavisnosti od upotrebljenog punila može doći do promene boje materijala. Na primer, dok je čist PTFE sasvim beo, PTFE sa staklenim vlaknima ima sedefasto belu boju, PTFE sa grafitom je crn, PTFE sa bronzom ima boju koja podseća na bronzu.