proizvodi

Prijavite se na našu mail listu i budite informisani.

proizvodi
16.07.2010.

Druga vest

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

16.07.2010.

Prva vesti

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

OMEGATI

omegati

U oblasti zaptivanja u hidraulici nudimo izradu različitih tipova omegata za klip i za klipnjaču.

 

Za izradu ovih proizvoda koristima PTFE sa bronzom ili PTFE sa bonzom i MoS2.