proizvodi

Prijavite se na našu mail listu i budite informisani.

proizvodi
16.07.2010.

Druga vest

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

16.07.2010.

Prva vesti

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

OBLASTI PRIMENE

Zahvaluljujući upotrebi punioca pojedine osobine PTFE mogu biti dodatno poboljšane, a sami tim i pojedini tipovi PTFE sa puniocima postaju pogodniji za upotrebu u određenim oblastima primene. U tabeli su navedene pojedine primene.

 

PTFE

PTFE + 25% staklenih vlakana

PTFE + 20% stakla i 5% MoS2

Staklo i kompleksne soli

PTFE + 15% grafite

PTFE + 25% petrol koksa

PTFE +  32% petrol koksa i 3% grafita

PTFE + 60% Bronze

PTFE + 55 bronze i 5% MoS2

bronza i grafit

Klizni ležajevi u mašinama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klizni ležajevi u železničkim vagonima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klizni ležajevi u mostovskim konstrukcijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaptivke za tehničke gasove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaptivke za goriva i maziva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaptivke za vodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaptivke u mlekarstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaptivke u hemijskoj industriji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaptivke u farmaceutskoj industriji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sedizša loptastih ventila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"V" prstenovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O" prstenovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinasti ventili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovi mehaničkih zaptivača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radna kola pumpi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompresorske karike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaptivači klipnih motki kompresora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovi amortizera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolatori na visokonaponskim provodnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolatori u elektronici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri izboru materijala za konkretnu upotrebu možemo Vam pomoći stručnim savetima.