proizvodi

Prijavite se na našu mail listu i budite informisani.

proizvodi
16.07.2010.

Druga vest

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

16.07.2010.

Prva vesti

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

O NAMA

Samostalna zanatska radnja Dineflon se od osnivanja, 1990 godine, bavi preradom politetrafluoretilena. Od tada specijalizujemo stručnu radnu stnagu, mašine i alate za preradu PTFE.

Od sredine 2008. godine pored prerade PTFE-a bavimo se i proizvodnjom polimernih mirisa namenjenih proizvođačima obuće, proizvođaćima mirisnih jelkica i drugih osveživača prostora i sličnih mirišljavih proizvoda od termoplastičnih masa.


Kupcima PTFE-a nudimo:

- gotove proizvode napravljene prema njihovoj (kupčevoj) tehničkoj dokumentaciji,
- gotove proizvode po tehničkom zahtevu kupca a po našoj konstrukciji.
- poluproizvode (tuljke i debelozide cevi) od PTFE.
- Stručnu pomoć u procesu konstrukcije proizvoda, bilo da su proizvodi od PTFE-a ("teflona") ili od bilo kog drugog inženjerskog termoplastičnog materijala.


Kao polaznu sirovinu u proizvodnji koristimo PTFE prah ili kao čist polimer bez ikakvih dodataka ili u sledećim kombinacijama sa drugim materijalima:

- PTFE + 25% staklenih vlakana,
- PTFE + 25% staklenih vlakana + molibden disulfid,
- PTFE + 60 % bronze,
- PTFE + 55% bronze i 5% molibden disulfida,
- PTFE + 15% grafita,
- PTFE + 25% petrol koksa i
- PTFE + 32% petrol koksa i 3% grafita.
 

Po posebnom zahtevu kupaca moguće su i druge kombinacije PTFE-a i različitih punila (čelik, keramika, kompleksne soli itd.)

U mogućnosti smo da koristimo nekoliko tehnoloških postupaka u našoj proizvodnji, a to su:

- presovanje,
- automatsko presovanje,
- izostatsko presovanje,
- mašinska obrada struganjem i glodanjem i
- termooblikovanje

Presovanjem proizvodimo poluproizvode od PTFE-a, tuljke i debelozidne cevi. Ovi proizvodi su namenjeni kupcima koji imaju sopsvenu mašinsku obradu ili našoj daljoj preradi onda kada su u pitanju manje serije gotovih proizvoda.

U proizvodnji polufabrikata ili manjih serija gotovih proizvoda od PTFE-a koristimo tehnologiju presovanja. Pritom dobijamo poluproizvode namenjene tržištu ili namenjene našoj finalnoj obradi. Završni oblik i mere proizvoda postižemo naknadnom mašinskom obradom.

Automatsko presovanje je veoma pogodno onda kada je potrebno uraditi veliki broj komada istog oblika i veličine. PTFE delovi se presuju u alatima koji im daju crtežom zadat, ili veoma sličan oblik i veličinu. Proizvodi napravljeni na ovaj način imaju ujednačeniji kvalitet unutar svake pojedinačne serije i imaju kvalitetniju površinu od one koja se dobija mašinskom obradom. Mana ovog načina prerade je u ograničenosti oblika koji se mogu postići bez naknadne mašinske dorade i u nophodnosti postojanja serije koja ekonomski opravdava izradu neophodnih alata.

Tehnologijom izostatskog presovanja moguće je dobiti predmete izuzetno složenih oblika. I ova tehnologija zahteva izradu alata pa je samim tim primenljiva samo onda kada postoji serijska proizvodnja ili kada su u pitanju predmti specijalne namene i oblika koji mogu podneti visoku cenu.

Termooblikovanjem prouzvodimo više tipova PTFE membrana.

Sve naše proizvode možemo prema obliku i vrsti primene razvrstati u nekoliko grupa:

- Kompresione i vodeće karike i zaptivači klipnih motki bezuljnih kompresora,
- Teflonske manžete,
- Sedišta kugle loptastih slavina,
- "O" i "D" prstenovi,
- Membrane,
- Omegati,
- Razni zaptivači
- poluproizvodi
- razni drugi PTFE proizvodi