proizvodi

Prijavite se na našu mail listu i budite informisani.

proizvodi
16.07.2010.

Druga vest

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

16.07.2010.

Prva vesti

ontrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random ......

O MIRISIMA

Dineflon proizvodi polimerne mirise po tehnologiji nemačke firme Membrana Accurel. Pored sirovina koje se nabavljaju od Membrane Accurel, sve ostale komponente su takođe uvoznog porekla i nabavljaju se od proizvođača sa kojima Membrana sarađuje, te je time obezbeđen standardan kvalitet. 

Sa proizvodnjom polimernih mirisa u zemlji omogućeno je svim kupcima da ovu robu dobijaju u malim količinama i sa vrlo kratkim rokom isporuke. Minimalno pakovanje je 1,25 kilograma.

Polimerni mirisi su mikroporozne polimerne granule u čvrstom stanju u koje je ubačen tečni temperaturno stabilan miris (jagoda, vanila, jabuka...). 

Koriste se kao i svi drugi aditivi i masterbači u uobičajenim procesima prerade plastičnih masa:

          ekstruzija filma,
          ekstruziono duvanje,
          injekciono brizganje.
 

Polimerni mirisi daju dodatni kvalitet i prepoznatljivost proizvodima od plastičnih masa – blagu mirisnu notu osveživačima prostora, kesama, poklopcima i drugim sličnim proizvodima.
Pored toga koriste se i za maskiranje i pokrivanje zaostalih mirisa polimera, mirisa plastifikatora, ekspandera i drugih aditiva koji se dodaju radi modifikacije i poboljšanja kvaliteta proizvoda od različitih polimera.
 

Radi bolje kompatibilnosti sa osnovnim polimerom, kupcima su na raspolaganju dve vrst nosača: EVA (trgovačko ime DINEVA) i LLDPE (trgovačko ime DINELA). Firma Membrana na raspolaganju ima i druge vrste ekspandiranih polimera, i po specijalnom zahtevu kupca mirisi mogu biti isporučeni i na drugim polimernim nosačima. 

Neke od mogućih primena su:

          Plastične kese
          Osveživači prostora (brizgani oblici ili na različite načine upakovane granule)
          Plastične mrežice za sanitarne odvode
          Đonovi za obuću (papuče, patofne, patike, dečija obuća...)

Polimerni mirisi se distribuiraju preko preduzeća BMS chemie d.o.o.

Proizvodni program mirisa